ערך נומינלי | Nominal

ערכים כספיים הנמדדים במחירים שוטפים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש