ערך רשום (חשבונאות) | Book value

שווי הנכסים של חברה לאחר הפחתת התחייבויותיה (מדווח במאזן החברה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש