עתודות (רזרבות) נרחבות | Ample reserves

מצב שבו המערכת הבנקאית מחזיקה רזרבות בהיקף נרחב.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש