פדראל רזרב | Federal Reserve

הבנק המרכזי של ארה”ב, שקובע את שיעור הריבית במשק האמריקני (ובכך משפיע מרכזי על רמת האינפלציה) וחותר לשיעורי תעסוקה גבוהים ככל האפשר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש