פנסיה | Pension

תשלום שוטף לאדם שפרש לגמלאות. סכומי הכסף מבוססים על קופת חיסכון לפרישה, שלאורך כל שנות עבודתו של אדם מועבר אליה אחוז משכרו (הן מטעמו כעובד והן מטעם המעסיק).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש