פערים כלכליים | Financial Gaps

פערים שונים בין קבוצות באוכלוסיה (מגדר, אזורי מגורים וכדומה) שבאים לידי ביטוי בידע פיננסי, בהכנסה/שכר, יוקר מחייה ועוד.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש