צמיחה כלכלית | Economic growth / Expansion

עלייה מתמשכת בייצור (סחורות ושירותים) במדינה מסוימת.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש