צרכן / לקוח | Consumer / Customer

אדם/חברה שקונה את המוצרים או השירותים שעסק מסוים מייצר ועושה בהם שימוש (מונח קשור: אמון הצרכנים – אינדיקטור חשוב למצב הכלכלי של המשק).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש