קובעי ביקוש | Determinants of demand

גורמים המשפיעים על עקומת הביקוש, כגון: שינויים ברמות ההכנסה, העדפות הצרכנים וציפיותיהם, מחירי מוצרים קשורים, מספר הצרכנים בשוק.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש