קובעי היצע | Determinants of supply

דברים המשפיעים על עקומת ההיצע, כגון: שינויים במחירי התשומות, מיסים או סובסידיות, טכנולוגיה, ציפיות היצרן ומספר המוכרים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש