קופת גמל בניהול אישי (IRA) | Self Directed IRA (SDIRA) IRA – Individual Retirement Account

וריאציה של קופת גמל מסורתית (IRA), הכוללת (גם) מגוון רחב של השקעות לא מסורתיות, דוגמת: נדל״ן, מטבעות קריפטו,קרנות גידור, פריטי אספנות ועוד.

מוצר חיסכון פנסיוני המאפשר לעמית להשקיע את הכספים שלו הצבורים בקופה לפי רצונו ובאופן עצמאי (ללא מעורבות החברה המנהלת) או על ידי מנהל תיקים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש