קנוניה | Collusion

הסכם לא חוקי בין חברות, העוסק בקביעת מחירים, הגבלת הייצור או חלוקת השוק.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש