קרן גידור | Hedge fund

מונח המתייחס לרוב לאפיקי השקעה פרטיים, המנוהלים על ידי מנהלי השקעות מקצועיים, ושאינם זמינים באופן נרחב לציבור. הנכסים, אסטרטגיות ההשקעה ופרופילי הסיכון של קרנות העונות להגדרה רחבה זו מגוונים למדי (הן במכשירי ההשקעה והן בעוצמת המינוף) ותכליתם להשיא רווחים בכל מצב בשוק, לרבות בתנאי אי-יציבות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש