קרן חירום | Emergency Fund

סכום כסף שהופרש לכיסוי הוצאות במקרה חירום / באירועים בלתי צפויים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש