קרן ריט (REIT) | Real Estate Investment Trust (REIT)

חברה ציבורית המחזיקה בשורה של נכסים נדל״ניים מניבים. משקיעים יכולים לקנות מניות כדי לקבל חשיפה לנדל”ן.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש