רווח הון | Capital gain

רווח על מכירת נכס שערכו עלה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש