רווח | Profit

סכום הכסף שמתקבל מההפרש בין מכירות/תשואות לבין עלויות הייצור/ההשקעה (מצב שבו התשואה עולה על העלות).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש