ריבית מינימלית | Reservation rate

שיעור הריבית המינימילי שבנק/מוסד פיננסי אחר מוכן לגבות עבור מתן הלוואה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש