ריבית מצטברת | Accrued Interest

סך תשלומי הריבית שיש לשלם על הלוואה או לקבל על השקעה.

ובאופן יותר קונקרטי – אלה סכומי הריבית על סכום הלוואה או השקעה (קרן) המתווספים לסכום הכולל עם כל תקופת זמן נתונה. כלומר, זוהי הריבית הנצברת בפרקי זמן, לאורך חיי ההלוואה או ההשקעה, שבמהלכם לא משולמת ריבית תקופתית (למשל מידי חודש או רבעון).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש