ריבית משתנה | Variable interest rate

שיעור ריבית המשתנה בהתאם למדד כלכלי אליו הוא ״מוצמד״ לאורך תקופת הלוואה/חיסכון.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש