ריבית נדחית / ריבית נצברת | Deferred Interest

ריבית שנצברת אך התשלום שלה נדחה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש