ריבית פשוטה | Simple interest

ריבית על הקרן בלבד.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש