ריבית ריאלית | Real interest rate

מחיר הכסף מותאם לרמת האינפלציה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש