רמת אבטלה | Unemployment

שיעור האנשים באוכלוסייה שמהווים חלק מכוח העבודה, בני 15 ומעלה שאינם מועסקים ומחפשים עבודה באופן פעיל.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש