שווי נקי | Net worth

ערך כלל הנכסים שבבעלות אדם/חברה בניכוי ערכן של כלל ההתחייבויות הכספיות של אותו גורם. אינדיקטור לאיתנות כלכלית ברגע נתון.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש