שווקים מתעוררים | Emerging markets

מערכות כלכליות של מדינות מתפתחות, שמקבלות מקום יותר ויותר בולט על הבמה העולמית.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש