שוקים פיננסיים | Financial markets

״מרחב״ הכולל גופים וארגונים (בנקים, חברות אשראי וביטוח, קרנות נאמנות ופנסיה וכדומה) המשקיעים את חסכונות הלקוחות שלהם בנכסים כספיים שונים (מניות, אג”ח וכד׳) ומשלמים ללקוחות עבור השימוש בכספם (ריבית/תשואה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש