שוק דובי | Bear market

מצב של האטה/מיתון בשוק ההון, המתבטא בירידת שערים משמעותית ומתמשכת. מאופיין בפסימיות (מכונה כך ע״ש האופן שבו דוב תוקף את טרפו – בחבטה כלפי מטה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש