שוק הכסף / ההלוואות | Loanable funds market

שוק וירטואלי המורכב מלווים (דורשי כסף, צרכנים וחברות) ומחוסכים (ספקי כסף, משקי בית וחברות). ההיצע והביקוש לכספים קובעים את שיעור הריבית/מחיר הכסף.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש