שטר בעלות (על נייר ערך) | Bearer bond (coupon bond) / Warrant

נייר פיזי (נייר ערך) המוכיח בעלות על איגרת חוב; נייר ערך המזכה את המחזיק במניות של החברה המנפיקה, במחיר מוגדר ובמועד מוגדר (או לאחריו).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש