שיוויון כלכלי | Economic equality

חלוקה שווה יותר של סחורות ושירותים באוכלוסייה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש