שיעור התעסוקה | Employment rate

שיעור המועסקים מתוך כוח העבודה במשק מסוים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש