שיעור ריבית שנתי (APR) | Annual Percentage Rate

סך עלות האשראי (ריביות, עמלות) בשנה אחת.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש