שיעור תשואה שנתית | Annual Percentage Yield, Annual Rate of Return

שיעור הרווח השנתי הנובע מהשקעה מסוימת.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש