שיעור תשואה | Rate of return / Yield

כמות הכסף שהושגה (או הופסדה) בהשקעה לאורך זמן, מוצגת באחוזים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש