שכירות | Lease

חוזה המציין את תנאי ההשכרה, שהמשכיר והשוכר מסכימים עליהם, לרבות תנאי תשלום, אחריות הצדדים וההשלכות של אי עמידה בתנאים (הגנה על הצדדים).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש