תאגיד ציבורי | Public corporation

תאגיד שמניותיו נסחרות בגלוי בשוקי המניות, אשר אדם פרטי רשאי לרכוש אותן.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש