תאגיד | Corporation

קבוצה (חברה, שותפות, עמותה או אגודה שיתופית) שהיא ישות משפטית הכשירה על פי חוק לחובות ולזכויות שונות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש