תהליך ייצור | Production

שימוש במשאבים ובחומרי גלם (תשומות) לייצור מוצרים ולמתן שירותים (תפוקות).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש