תופעה כלכלית לא מבוססת מחקרית | Stylized fact

תופעה כלכלית המתוארת באופן עקבי על ידי נתונים אך לא מבוססת/מוגדרת באופן שיטתי על ידי תיאוריה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש