תוצר לנפש | Per capita gross domestic product

סך הייצור במשק בחלוקה לגודל האוכלוסייה. מדד מרכזי בבחינה של רמת ההתפתחות הכלכלית במדינה מסוימת.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש