תוצר (Real GDP, תוצר מקומי גולמי) | Actual output (real GDP)

שווי כספי של סך הייצור במשק (סחורות ושירותים), בפרק זמן נתון, במונחים ריאליים (מחירים קבועים).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש