תזרים מזומנים | Cash flow

תנועת הכסף שברשות פרטים/חברות (הכנסות והוצאות).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש