תזרים קבוע מהשקעה | Annuity

תשלומים המתקבלים בפרקי זמן קבועים כנגד השקעה, בהתאם להסכם שנקבע מראש.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש