תיאום מחירים | Price-fixing

פגיעה בתחרות המתרחשת כאשר מספר גורמים המשתייכים לאותו ״צד״ (מוכרים/קונים) מסכמים ביניהם על מחירים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש