תכנון/תוכנית פיננסית | Financial Plan

התכנון הפיננסי הוא תהליך המגדיר את המצב הכלכלי הנוכחי ולאחר מכן יוצר יעדים, אסטרטגיות וטקטיקות כדי לתת מענה לצרכים פיננסיים עתידיים. תכנית פיננסית היא פעולה המאפשרת לאדם לענות לא רק על צרכיו המיידיים אלא גם על המטרות ארוכות הטווח שלו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש