תמריץ ממשלתי | Stimulus

פעולות שהממשלה (או הבנק המרכזי) נוקטת במטרה לעודד פעילות כלכלית וצמיחה (הפחתת מיסים, הענקת סובסידיות, הורדת ריבית וכד׳. שילוב של מדיניות פיסקאלית ומוניטארית).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש