תעודת פיקדון | Certificate of Deposit (CD)

הסדר השקעה במטבעות מסוימים וקבלת תמורה הנגזרת ממחירם. לרוב נקבעים מראש מועד הפידיון וגובה הריבית שתוענק כנגד ההפקדה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש