תפוקה | Outputs

סך הייצור של סחורות/שירותים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש