תקופת גרייס (אַרְכָּה) | Grace period

פרק זמן מסוים שבמהלכו ניתן להשהות פירעון של חוב מבלי לשלם קנס על איחור בתשלום.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש